BORTKJØRING PRIVAT


Gamle møbler byttes ut, og nye kommer inn. Et eldre kjøkken skal renoveres, og gammelt treverk skal ut. Nye ting kjøpes og det gamle stues bort. Er boder i loft/kjeller før små, eller garasjen for liten? Ikke noe problem…

Alt som kastes, sortere og kjøres til gjenvinning.

Vi tilbyr rask og effektiv hjelp, alt etter deres ønske. Her er noe av våre tjenester innen bortkjøring:

Hageavfall
Garasje
Loft/Kjeller
Hvitevarer
Møbler
Oppussing
Søppel

istock_000005918611xsmall